Pravidla užití webu a ochrana osobních údajů

Pravidla užití webu

Autorská práva

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.visittabor.eu Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor, PSČ: 390 15, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.visittabor.eu. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele. Přístup na stránky www.visittabor.eu a jejich užití je bezplatné.

Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly užití internetových stránek www.visittabor.eu (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo přebírat některé z informací zveřejňovaných na stránkách www.visittabor.eu z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné, přesto neodpovídá v žádném případě za správnost a aktuálnost těchto informací.

Tato Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Pravidla užívání stránek www.visittabor.eu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Pravidla byla zveřejněna dne 1. prosince 2016.

Ochrana dat

Informace a jejich důležitost

Bezpečnost informací je pro Provozovatele velmi důležitá, proto jsou veškeré naše aktivity v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dále v souladu s interními předpisy Města Tábora.

Předávání osobních údajů a jejich ochrana

Pokud jsou osobní údaje předávány a zpracovávány třetími stranami, tak pouze v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. Město Tábor jasně definuje účely zpracování osobních údajů a třetí strany nesmí osobní údaje použít k jiným účelům.

Odkazy na jiné stránky

Internetové stránky www.visittabor.eu obsahují odkazy na jiné stránky, nad nimiž nemá Město Tábor kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit se zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Změny v politice ochrany informačních aktiv

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany informačních aktiv, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Chování uživatelů

Při používání internetových webových stránek www.visittabor.eu je zakázáno zasahovat do jejich bezpečnosti, využívat je k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jejich veřejně nepřístupných míst. V případě, že Uživatel poruší tento zákaz Provozovatele, je odpovědný za důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla vzniknout.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jdou zcela k tíži Uživatele a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou projednávány místně příslušnými soudy v České republice v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením (EU) 2016/679 - GDPR. Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány správcem osobních údajů: Město Tábor, IČ: 00253014 a zpracovatelem eclair design s. r. o., IČ: 27208826 na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. Město Tábor jasně definuje účely zpracování osobních údajů a zpracovatel nesmí osobní údaje použít k jiným účelům.

K poskytování osobních údajů v rámci webu www.visittabor.eu dochází v těchto sekcích:
Registrace pořadatele do kalendáře akcí - každý zájemce o registraci je povinen se předem seznámit se smluvními podmínkami registrace a s informacemi o zpracování osobních údajů.

Odebírání newsletteru - na e-mail, který zájemce o newsletter zadá, přijde žádost o souhlas se zpracováním osobních údajů, po udělení tohoto souhlasu bude zařazen do databáze pro zasílání newsletteru.

Můj program - osobní údaje uživatelů sekce Můj program mohou být shromažďovány v podobě e-mailu zpracovatelem eclair design s. r. o., IČ: 27208826, DIČ: CZ27208826 na základě zpracovatelské smlouvy.

Chat - vaše osobní údaje mohou být shromažďovány zpracovatelem eclair design s. r. o., IČ: 27208826, DIČ: CZ27208826 na základě zpracovatelské smlouvy.

Cookies - při návštěvě internetových stránek www.visittabor.eu se může stát, že budou ukládány informace ve formě "cookie" na počítači Uživatele, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům Uživatele nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že Uživatel nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie.

Cookies jsou zpracovávány:

- zpracovatelem eclair design s. r. o., IČ: 27208826, DIČ: CZ27208826 na základě zpracovatelské smlouvy.

Technické cookies (a jejich expirace)

- nette-browser - do zavření prohlížeče

- PHPSESSID - 14 dní

- PB_CookiesConsent - 1 rok

Analytické cookies

-_gid - 1 den (Google Analytics)

-_gat_gtag_UA_48900628_3 - 1 den (Google Analytics)

-_ga - 1 rok (Google Analytics)

Marketingové cookies

-_fbp - 3 měsíce (Facebook Pixel)

- ssupp.visits - 6 měsíců (Smartsupp)

- ssupp.vid - 6 měsíců (Smartsupp)

Prostřednictvím služby Google Analytics (Google Analytics je poskytován Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Zásady ochrany osobních údajů Google jsou zveřejněny zde.

Sociální pluginy - internetové stránky www.visittabor.eu obsahují sociální pluginy třetích stran určené ke sdílení obsahu stránek. Jedná se o:

  • plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA
  • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA
  • plugin sociální sítě Twitter, kterou provozuje Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
  • plugin sítě Pinterest, kterou provozuje Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA

Upozorňujeme, že sociální pluginy nejsou spravovány Provozovatelem stránek visittabor.eu, který tak není odpovědný za zpracování osobních údajů výše uvedenými správci těchto pluginů.

Změna nastavení cookies