Smluvní podmínky

1) Do kalendáře lze vkládat pouze akce konané na území města Tábora.

2) Účelem registrace je propagace uživatele na webových stránkách www.visittabor.eu a v Kalendáři akcí a v tištěné podobě - samostatném tištěném materiálu Tábor v akci. Konkrétně budou na těchto webových stránkách a v tištěném materiálu zveřejněny tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, bydliště či sídla, telefonní kontakt a e-mailová adresa.

3) Město Tábor nenese v žádném případě odpovědnost za případné problémy způsobené zveřejněním akce na tomto webu a neodpovídá za správnost údajů ani za obsah příspěvku.

4) Správce webu si vyhrazuje právo odstranit nevhodné texty a upoutávky na akce.

5) Uživatel kulturního kalendáře se zavazuje nevyužívat tento web ke zveřejňování jiných informací, než jsou informace o akcích konaných na území města Tábora.

6) Každý uživatel je povinen se předem seznámit se smluvními podmínkami a s Informacemi o zpracování osobních údajů.

7) Město Tábor si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv během provozu měnit.

8) V případě Vašeho zájmu propagovat Vámi uveřejněné akce i v tištěné podobě kulturního kalendáře – TÁBOR V AKCI, je nutné vkládat akce nejpozději vždy do 12. dne předcházejícího měsíce konání akce. Akce vložené po tomto datu nebudou do tištěné verze Tábora v akci zařazeny.

9) Město Tábor si vyhrazuje právo, že v případě velkého množství zadaných akcí, upřednostní do tištěné verze kulturního kalendáře ty akce, které byly v časovém sledu zadány nejdříve.

10) Propagace je zdarma.

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře Vám budou nejpozději do 2 pracovních dnů na Vámi uvedený e-mail zaslány přihlašovací údaje.

Akce bude na webu zveřejněna nejpozději do 2 pracovních dnů od zadání akce.

Odesláním vyplněného registračního formuláře ke zpracování souhlasíte s výše uvedenými podmínkami registrace do kulturního kalendáře města Tábora.