Můj program

Označte si akce, ubytování a stravování kliknutím na . Poté se vám objeví zde na stránce Můj program a vy k nim budete mít snadný přístup. V případě, že budete chtít cokoliv z vašeho seznamu vyjmout, klikněte na . Pokud nechcete o takto vytvořený Můj program přijít a vidět ho i na jiných zařízeních, pošlete si ho na e-mail. Můžete také využít přihlášení přes facebook zde: Logo Facebook

V případě zaslání na e-mail a povolení zasílání upozornění na akce mohou být vaše e-maily shromažďovány třetí stranou eclair design s.r.o., IČ: 27208826, DIČ: CZ27208826 a to pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a nařízením GDPR a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů s garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů na straně zpracovatele. Provozovatel jasně definuje účely zpracování e-mailů a třetí strana je nesmí použít k jiným účelům.