Parkování pro zdravotně tělesně postižené

Vozidla parkující na místech pro invalidy musí být viditelně označena v souladu se zákonem a držitel se musí prokázat platným průkazem ZTP, ZTP/P.

Mapu s rozmístěním parkovacích míst pro zdravotně tělesně postižené si můžete stáhnout na webu https://www.parkovistetabor.cz/mapa-ops/. Místa jsou v mapě vyznačena světle modrým obdélníkem, číslo vedle něj udává počet parkovacích míst.

Platební režim na místech vyhrazených pro ZTP, ZTP/P:

a) Na cca 68 vyhrazených parkovacích místech je parkování ZDARMA.

b) Nadzemní parkoviště Tabačka (závorový systém) na Husově náměstí umožňuje parkování 2 hodiny ZDARMA – sleva je započítána u obsluhy při výjezdu z parkoviště.

c) Parkovací dům PARKING CENTRUM – ulice ČSL armády, v tomto domě jsou vyhrazena 4 parkovací místa. Cena je 10 Kč/hod., max 80 Kč/24 hod. – ZTP je zde bez nároku na slevu.

Parkování držitelů průkazů ZTP, ZTP/P na jiných, než pro ně vyhrazených PM (na placených parkovištích pro návštěvníky nebo na PM vyhrazených pro držitele parkovacích karet v OPS) je ve výjimečných případech možné a řeší je strážníci Městské policie Tábor nebo příslušníci Policie ČR.

Informace o možnostech pro zrakově či sluchově handicapované

Město Tábor disponuje

Multimediálními průvodci speciálně pro neslyšící a nedoslýchavé

3 ks průvodců poskytnou uživatelům grafiku, animace a videosekvence – video nahrávky ve znakovém českém jazyce v délce 60 minut. Obsahem je 26 hlavních spotů – Vítejte v Táboře, Historie města, Husitské muzeum, Vodní nádrž Jordán, Táborská synagoga a další. Pořízené zařízení je mnohem jednodušší na obsluhu, lehčí, odolnější a uživatelům poskytne komfortní služby. Zhotovitelem je společnost Promotion and Education, s.r.o. Praha ve spolupráci s týmem Deaf Friendly. Přístroje jsou k dispozici celoročně v otevírací době našeho infocentra za vratnou kauci 500 Kč.

Zvukovými informačními panely

Tyto panely obsahují interaktivní mapu s namluvenými spoty a pomáhají se zorientovat ve městě a představit jeho nejvýznamnější památky. K dispozici jsou spoty v těchto jazycích: čeština, angličtina, němčina a holandština.

Zvukovými průvodci – audioguidy

Návštěvníkům je k dispozici 24 audioguidů. Spoty o historii a památkách jsou v pěti jazykových verzích – ČJ, AJ, NJ, FJ, HOL. Půjčení je zdarma na infocentru na Žižkově náměstí, je vyžadována kauce 500 Kč za přístroj.

Modelem centra města

Model historického centra ve formě bronzového reliéfu se nachází na Žižkově náměstí v „infokoutku“ – vedle čp. 11, u Bechyňské brány a na náměstí Fr. Křižíka. V infokoutku je umístěn ve vodorovné poloze ve volném prostoru a umožňuje tak zrakově postiženým dobře hapticky poznat reliéf historické části města.

Infocentrum Město Tábor nedisponuje:

Reliéfními obrázky s popisky v Braillově písmu

Modely městských památek k haptickému prohlížení

Tyflomapami a haptickými mapami


Další užitečné informace

Textový hovor s přepisem (vhodné pro seniory a neslyšící osoby i cizince)
Textový hovor slouží pro telefonické spojení s operátorem naší infolinky. Veškerá řeč našeho operátora je zároveň převáděna do textové podoby. Vhodný je tak zejména pro osoby se zhoršenou kvalitou sluchu či cizince, kteří preferují psanou formu komunikace. Máte tak vždy stoprocentní jistotu, že porozumíte všemu, co Vám říkáme.

Odkaz na webové stránky s textovým hovorem

Euroklíč

Euroklíč pro držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetiky, stomiky, onkologické pacienty, osoby trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou, močovými disfunkcemi a pro rodiče dětí do 3 let věku.

WC karta

Trpíte nespecifickým střevním onemocněním? Byl vám  diagnostikován dráždivý tračník? Jste stomik, celiak nebo pacient  s postižením střev po operaci? Právě pro vás je určena WC karta. 

Odkaz na webové stránky WC karta

Odkaz na webové stránky WC kompas

Veřejné WC na Žižkově náměstí č. p. 11 – bezbariérové

Prodejny zdravotních pomůcek a půjčovny kompenzačních pomůcek v Táboře

Odkaz na seznam prodejen a půjčoven kompenzačních pomůcek

Bezbariérová muzea a kulturní zařízení

  • Husitské muzeum – expozice Husité – pro zrakově postižené je připravená haptická linka, která je provede celou expozicí. Stěžejní popisky jsou v Braillově písmu, o zbytek se postarají nahrávky v audioguidech, které budou k dispozici v několika jazycích včetně znakového jazyka.  Texty k expozici jsou převedeny také do české znakové řeči. Prostory expozice Husité jsou bezbariérové.
  • ZOO Tábor (ZOO je mírně ve svahu a cesty jsou místy nezpevněné, místy prkenné chodníky, část ZOO do prudkého svahu – lepší návštěva s pomocí asistenta). 
  • Housův mlýn – pouze přízemí s husitskou krčmou, zbrojnice se nachází ve druhém patře. 
  • Galerie U Radnice, městská knihovna, botanická zahrada, Divadlo Oskara Nedbala a Kino Svět. 
  • Podrobný popis bezbariérovosti najdete na Mapy bez bariér.

Bezbariérové ubytování a stravování

Přehled bezbariérového ubytování naleznete na tomto odkazu na sekci Ubytování, kde si můžete ve filtru „Vybavení“ zvolit položku „Bezbariérový“.

Přehled bezbariérového stravování naleznete na tomto odkazu na sekci Stravování, kde si můžete ve filtru „Vybavení“ zvolit položku „Bezbariérový přístup“.

Bezbariérové akce

Přehled bezbariérových kulturních, sportovních a společenských akcí naleznete na tomto odkazu na sekci Kalendář akcí, kde si můžete ve filtru „Typ akce“ zvolit položku „Bezbariérový“.

Bezbariérová mapa Tábora