Táborskem pěšky

Táborská krajina je neobyčejně pestrá a malebná. Pro pěší turisty je k dispozici nenáročný terén přímo zvoucí k protažení těla. Hustá síť značených turistických cest umožňuje poznat řadu pamětihodností a přírodních zajímavostí. Trasy jsou značeny čtvercovými pásovými značkami podle celostátně používané metodiky Klubu českých turistů. Toto značení přivádí turisty k nejzajímavějším a nejatraktivnějším místům regionu. Dnes je na Táborsku vyznačeno červenými, modrými, zelenými nebo žlutými značkami 630 km turistických tras. Mírně kopcovitý reliéf (zvláště na severu regionu) a hluboké údolí řeky Lužnice mezi Táborem a Bechyní, množství značených pěších tras, naučné stezky a příznivé počasí skýtají ideální podmínky pro rekreační turistiku.


Doporučené pěší výlety na Táborsku

Značené turistické stezky v celém táborském regionu vás zavedou k oblíbeným turistickým cílům jako je např. poutní kostel v Klokotech, zříceniny hradů Kozí hrádek, Starý zámek u Borotína, Šelmberk, Choustník, Příběnice, k Chýnovské jeskyni, na Borkovická blata aj.

Příběnická stezka

Všem, co mají rádi procházky za hezkého počasí, doporučujeme jednodenní výlet ke zřícenině hradu Příběnice. Nejkrásnějším úsekem údolí řeky Lužnice se můžete vydat po (červené) značené turistické stezce dlouhé 10,5 km, která začíná v Čelkovicích (městská část Tábora, z historického centra vzdálena asi 800 m) a vine se po levém břehu řeky Lužnice až ke zřícenině hradu Příběnice. Zde můžete svou procházku završit prohlídkou dochovaných zdí hradu a posezením v restauraci Příběnice (otevřeno pouze v letní sezóně). Odtud můžete pokračovat dál směrem k hradu Dobronice u Bechyně nebo se vrátit zpět do Tábora po žluté turistické značce. Další možností je pokračovat od hradu Příběnice po modré turistické značce do Malšic a odtud se vrátit do Tábora vlakem nebo autobusem. Vlakové a autobusové spojení můžete vyhledat ZDE Podrobný popis Příběnické stezky vydaný Klubem českých turistů Tábor můžete získat v infocentru na Žižkově náměstí 2.

Táborský zdravotní okruh

Přímo v Táboře je značen tzv. Táborský zdravotní okruh, který měří 4 km a lze jej zdolat i s výhledy za 75 minut. Trasa má převýšení 119,6 m, vede po 396 schodech, spojuje 31 pamětihodností (Žižkovo náměstí, Pražskou ulici, údolní nádrž Jordán, Hrad Kotnov a Bechyňskou bránu, Ctiborův mlýn, řeku Lužnici, Čelkovice a Parkány) a dává možnost podstoupit test zdatnosti podle tabulky. Popis trasy a památek lze získat v Infocentru Města Tábor.


Naučné stezky na Táborsku

Naučná stezka Pintovka

Nejblíže Táboru vybízí k procházce naučná stezka Pintovka, která se vine lesním porostem vysoko nad korytem řeky Lužnice. Z centra města je vzdálena asi 1,2 km (ve směru na Bechyni). 30 zastavení seznamuje své návštěvníky s botanickými druhy stromů a dalšími zajímavostmi.

Naučná stezka Borkovická blata (5,5 km)

Častým cílem botaniků a rekreačních turistů je naučná stezka Borkovická blata (20 km jižně od Tábora, 7 km jihovýchodně od města Soběslav – vzdálenost z parkoviště na stezku asi 1,5 km). Stezka dlouhá 5,5 km (cca 2-3 hod. prohlídky), která je z větší části vedena po dřevěných chodníčcích, přibližuje na třiceti zastaveních bývalé způsoby těžby rašeliny a zvláštnosti této zadumané přírody. Dále seznamuje návštěvníky s místní faunou a florou. Nejzachovalejší část blat byla v roce 1980 vyhlášena přírodní rezervací. Název pochází od slova borek – vytěžený hranol rašeliny. Rozloha rašelinišť je 54,65 ha. Dříve se zde prováděla těžba ručně speciálně upravenými lopatami, vytěžené borky se sušily a používali jako otop. Dnes je již rašelina vytěžená, pouze část se využívá pro balneologické účely. Vyskytují se zde vzácné rostliny jako rojovník bahenní, borovice blatka, rosnatka okrouhlolistá. Blata proslula nejen přírodními krásami ale také lidovou architekturou označovanou jako jihočeské selské baroko. Stavby lidové architektury se zachovaly v obcích Borkovice, Mažice, Zálší, Záluží, Klečaty, Komárov a dalších. Více najdete zde.

Naučná stezka Veselské pískovny (7 km)

2 km jihovýchodně od města Veselí nad Lužnicí (na nejjižnějším okraji táborského regionu) se rozprostírá na 240 hektarech území Veselských pískoven. Pět oddělených štěrkových jezer vzniklo po těžbě štěrkopísku v letech 1952-86. Čtrnáct informačních tabulí, rozmístěných na březích dvou jezer, vytváří okruh v délce 7 kilometrů. Naučná stezka Veselské pískovny (součást CHKO Třeboňsko) seznamuje zájemce s ojedinělou vodní i suchozemskou faunou a florou přizpůsobenou životu na písečné půdě. Jedním ze zastavení je státní přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova. Jedná se o téměř jeden hektar pouště se zvláštní faunou i florou. Veselské pískovny jsou v létě hojně využívané také ke koupání a rekreaci.

Naučná stezka „Nadějkovsko“ (13,5 km)

Prochází západním a jižním okolím obce Nadějkov. Informační tabule na jejích 15 zastávkách dokumentují historii obce a okolí, připomínají osobitý ráz krajiny a bohatou a druhovou rozmanitost rostlin a živočichů. První tabule je umístěna v průčelí fary v Nadějkově, značení stezky (bílé čtverečky se šikmým zeleným pruhem) začíná na dolním okraji náměstí. Stezku měřící 13,5 km je možné rozdělit i na dva okruhy. První zahrnuje zastávky 1 – 8 (ze zastávky č. 8 „Na rozhrání“ se můžete vrátit po silnici do Nadějkova), druhý okruh zahrnuje zastavení 8 – 15. Původní plán na zřízení naučné stezky byl motivován úsilím zabránit necitlivým rekultivacím v krajině. Na základě petice proti hlubinnému úložišti radioaktivních odpadů bylo v Nadějkově roku 2001 založeno občanské sdružení „Zachovalý kraj“, které ve spolupráci s ochotnickým spolkem „Fikar“ a obcí Nadějkov zrealizovalo vyznačení stezky a vydalo tištěného průvodce.


Táborský Klub českých turistů

V Táboře působí Klub českých turistů, který organizuje výlety a společné pochody. Zároveň se stará o značení a údržbu pěších tras a některých výletních cílů (rozhledna Hýlačka). Nejznámější v ČR je pochod Praha – Prčice, pořádaný každoročně v květnu. Jeden ze startů je i v Táboře. Klub českých turistů Tábor - www.kct-tabor.cz.


Další informace

Turisticketrasy.com - moderní mapa turistických tras a zajímavých míst, každá trasa obsahuje ucelené informace o kontaktním místě, délce, typu trasy a popisu zajímavých míst, které se na ní nacházejí: https://turisticketrasy.com/map/tabor

Videotrasa z Žižkova náměstí přes Pintovku a Klokoty zpět do centra: www.livetouring.com.

Brožura Táborem pěšky i na kole - obsahuje 5 tipů na pěší a 4 tipy na cyklo výlet do nejbližšího okolí Tábora včetně map a popisů tras - k dostání zdarma v infocentru na Žižkově náměstí