Rybaření

Rybníkářství a chov kaprů ve své době představovaly bohatství zdejšího kraje, proto není divu, že i dnes se tento region pyšní skvělou nabídkou k rybaření a odpočinku u vody. Řeka Lužnice tvoří jakousi páteř regionu. Nasává do sebe řadu říček, potoků a potůčků. Po obou březích se leskne neuvěřitelných 568 rybníků s celkovou výměrou 2493 ha, z nichž některé dosahují úctyhodných rozměrů. Největším z nich je Horusický rybník (440 ha), na druhém místě je táborská vodní nádrž Jordán (50 ha).

Na Táborsku mohou příznivci a členové Petrova cechu ukojit své rybářské vášně v několika revírech. Z pstruhových je to pouze Košínský potok, který napájí Malý a Velký Jordán a následně se vlévá do Lužnice. Z mimopstruhových revírů jsou to zejména údolní nádrž Jordán s poměrně rozmanitou obsádkou. V nádrži se setkáte s většinou běžných sladkovodních ryb (zejména jsou to kapr, tolstolobik, candát, štika a sumec), přičemž většina z nich v Jordánu dorůstá kapitálních rozměrů. Mezi nejzajímavější úlovky posledních let patří například sumec dlouhý 230 cm a vážící 65 kg. Jiným zajímavým místem k chytání ryb je Knížecí rybník, který se rozprostírá na východní hranici města. Nejen pro rybáře tu své služby nabízí přilehlý autokempink.

Dalším rybářským revírem a zároveň rájem rybářů je řeka Lužnice. Základní podmínkou rybolovu nejenom na Lužnici a jejích přítocích je dodržování rybářského řádu. Podobně jako v údolní nádrži Jordán i v řece žije většina běžných sladkovodních ryb. Přestože kapitální úlovky jsou zde výjimečné, revír je hojně navštěvován rybáři z celé České republiky. Mezi četné úlovky z Lužnice patří kapr, sumec, tloušť, parma i další druhy ryb. Vzdálenějšími zajímavými rybářskými revíry v okolí Tábora jsou například Veselské pískovny či vodní nádrž Orlík.

Povolenky k rybaření lze získat za poplatek u místní organizace Českého rybářského svazu..

Informace k rybářským lístkům zde..