Renesanční kašna na Žižkově náměstí

Uprostřed Žižkova náměstí se vyjímá kašna zhotovená v letech 1567-1568 kamenickým mistrem Ondřejem ze Sušice. Kašna tvořila součást systému zásobování města vodou.

Socha rytíře uprostřed kašny na Žižkově náměstí

Uprostřed kašny je na soklu vztyčen sloup s korintskou hlavicí a na ní stojí plastika rytíře, jenž personifikuje tržní práva města Tábora. Praporek v rytířově pravici znamená zahájení městského trhu. Nikoli náhodou se táborská socha na kašně podobá soše Rolanda (Bruncvíka), kterou známe z pilíře pod Karlovým mostem. Podobné tzv. Rolandovy sloupy se nacházejí v řadě německých měst. Statečný a moudrý rytíř představoval městskou pravomoc, obchod, clo, chránil přístavy i vodní cesty, znamenal i zvýšenou ochranu míru. Lidová tradice husitského Tábora přisuzuje postavu na kašně též hejtmanovi Koudelovi či Koudelkovi, jenž držel v náručí u Přibyslavi umírajícího Jana Žižku. 

V roce 1928 restauroval kašnu známý táborský sochař Jan Václav Dušek, absolvent sochařsko-kamenické školy v Hořicích. Pracoval ve Vídni a v roce 1921 v Paříži u slavného sochaře Antoina Bourdella. Péči o kašnu i později převzali jeho synové. Akad. sochař Václav Dušek v roce 2000 vytvořil věrnou kopii rytíře, původní originální plastika je uložena v muzeu.

Virtuální prohlídku - 360° pohled na kašnu a Žižkovo náměstí si můžete prohlédnout zde:

http://www.360travel.cz/tabor-kasna-na-zizkove-namesti

 
Památky