Měšťanské domy

Stávající měšťanské domy dostaly svou podobu převážně až po velkých požárech v letech 1532 a 1559. Jejich jádra i exteriéry jsou u mnohých pozdně gotické, především však renesanční. V malé míře je zastoupeno baroko, rokoko či empír.

Charakteristická je bohatá výzdoba domů freskami, sgrafity a zdobenými štíty. Z domů obklopujících Žižkovo náměstí jmenujme např. Škochův, Lichvicovský a Ctiborův dům a domy čp. 17, 18 a 19. Krásně zdobené domy freskami či sgrafiti, jako je Stárkův dům, můžeme vidět v Pražské ulici.

Podrobnosti o jednotlivých domech najdete v propagačním materiálu o městě Tábor, který je k dispozici v Infocentru Města Tábora a také na tomto webu v sekci Prohlídkový okruh (https://www.visittabor.eu/prohlidkovy-okruh).