Jordán

Ke koloritu Tábora neodmyslitelně patří nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě zvaná Jordán. Byla vybudována v roce 1492 jako zásobárna pitné vody pro město. Vodní nádrž má plochu asi 50 ha a maximální hloubka činí 14 metrů.

Původně chtěli Táborští v Jordánu chovat také ryby, ale nadměrné rozměry nádrže neposkytovaly k tomuto účelu dobré podmínky. Přesto je Jordán známý jako rybářský revír s kapitálními úlovky. Pod hrází se nacházejí rybí sádky a velká štičí líheň. Od roku 1830 do roku 2011 proto už Jordán nebyl vypuštěn a nadále zůstal užitečný především jako vodní zdroj. Od konce roku 2011 do roku 2014 procházel rybník velkou obnovou, při které byla vybudována spodní výpusť a také proveden archeologický průzkum, odhaleno bylo mimo jiné sídliště ze starší doby bronzové a středověká cihelna. Jordán je dnes hojně využíván k rekreaci. Volný čas můžete strávit na Sluneční pláži či si dopřát oddych na protějším klidném břehu, volně přístupném. K Jordánu patří také další přírodní zajímavost, 18 m vysoký Jordánský vodopád, kterým při vysokém stavu přepadá voda z nádrže do Tismenického potoka. Po opravě vodní nádrže je ke snižování hladiny využívána především spodní výpusť, proto lze vodopád spatřit už pouze výjimečně.

Tip navíc

V letní sezóně je možno využít služeb půjčovny lodiček – umístěna je na volně přístupné Sluneční pláži nedaleko plaveckého stadionu.