Husitské muzeum

Husitské muzeum se nachází na Žižkově náměstí v budově staré radnice. Kromě expozice "Husité" zde můžete navštívit také středověké podzemní chodby a gotický sál s jezdeckou sochou Jana Žižky.

Podzemní chodby

Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala od 15. století hloubením sklepů pod jednotlivými domy v historické části Tábora. Často byly vyhloubeny ve dvou až třech patrech a klesaly až 16 m pod dnešní úroveň terénu. Prohlídková trasa dlouhá přibližně 500 metrů je doplněná o pět zastavení přibližujících využití sklepů. Vstup do podzemí je ze Staré radnice, výstup v domě čp. 6.

Expozice Husité

EXPOZICE "HUSITÉ" do 21. 2. 2024 z důvodu rekonstrukce UZAVŘENA!

Expozice provede návštěvníka v deseti sálech od kořenů husitství až po vývoj historické paměti na husitství v 19. a 20. století. Děti ocení, že se s klíčovými pojmy seznámí prostřednictvím komiksových panelů. V expozici na ně čekají též tajné zásuvky a dvířka s úkoly nebo vtipné výjevy v kukátkách. Mohou si vyzkoušet, jak jim padne kroužková košile či jak se sedí na královském trůně. Expozice je bezbariérová a je možno si zapůjčit speciální průvodcovské texty v Braillově písmu pro nevidomé.

Gotický sál

Velký sál, nazývaný též palác, je druhým největším necírkevním sálem v gotickém slohu v republice. Vznikl odstraněním větší části původního druhého patra a zaklenutím vysokého prostoru dokonale zvládnutou síťovou klenbou. Nejvýznamnější památkou je zde kamenný znak města s postavami Jana Žižky a Jana Husa. Prostory dále slouží pro pořádání tematických výstav.

Tip navíc

Zpestřete si návštěvu muzea s dobově oděnou průvodkyní! Během celého roku probíhají kostýmované prohlídky, při kterých si na cestu labyrintem podzemních chodeb posvítíte lucerničkou. O prohlídky je velký zájem, proto doporučujeme předem se objednat.

Otevírací doba

duben–září

úterý–neděle 9.00–17.00

(poslední prohlídka expozice a gotického sálu v 16.30, poslední prohlídka podzemí v 16.00)

říjen–březen

středa–sobota 9.00–17.00

neděle 13.00–17.00 

(poslední prohlídka expozice a gotického sálu v 16.30, poslední prohlídka podzemí v 16.00)

Vstupné

expozice Husité (EXPOZICE "HUSITÉ" do 11. 10. 2023 z důvodu rekonstrukce UZAVŘENA!) 

základní 80 Kč; snížené 60 Kč

středověké podzemí

základní 80 Kč; snížené 60 Kč

Gotický sál

základní 40 Kč; snížené 30 Kč

středověké podzemí + expozice Husité + Gotický sál

základní 150 Kč; snížené 100 Kč

výhodná rodinná vstupenka (po dobu rekonstrukce bez expozice Husité)

(2 dospělí + nejvýše 3 děti) 200 Kč

Kontakt

Žižkovo náměstí 1, Tábor 390 01

tel: +420 774 059 263

e-mail: objednavky@husitskemuzeum.cz

www.husitskemuzeum.cz


Videogalerie