Husitské muzeum

Husitské muzeum se nachází na Žižkově náměstí v budově staré radnice. Kromě expozice "Husité" zde můžete navštívit také středověké podzemní chodby a gotický sál s jezdeckou sochou Jana Žižky.

Podzemní chodby

Dnes hojně navštěvovaná památka vznikala od 15. století hloubením sklepů pod jednotlivými domy v historické části Tábora. Často byly vyhloubeny ve dvou až třech patrech a klesaly až 16 m pod dnešní úroveň terénu. Prohlídková trasa dlouhá přibližně 500 metrů je doplněná o pět zastavení přibližujících využití sklepů. Vstup do podzemí je ze Staré radnice, výstup v domě čp. 6.

Expozice Husité

Expozice provede návštěvníka v deseti sálech od kořenů husitství až po vývoj historické paměti na husitství v 19. a 20. století. K vidění jsou jedinečné exponáty jako husitský hrneček, hlaveň píšťaly, hlavice palcátu, hroty střel aj. Děti ocení, že si mohou zblízka prohlédnout husitské zbraně, vyfotit se na královském trůnu a vyzkoušet spoustu interaktivních obrazovek. Expozice je bezbariérová, stěžejní popisky jsou v Braillově písmu a k dispozici jsou audioprůvodci v 6 jazycích: angličtina, němčina, korejština, španělština, polština a čeština, kde je samostatně česká znaková řeč. 

Gotický sál

Velký sál, nazývaný též palác, je druhým největším necírkevním sálem v gotickém slohu v republice. Vznikl odstraněním větší části původního druhého patra a zaklenutím vysokého prostoru dokonale zvládnutou síťovou klenbou. Nejvýznamnější památkou je zde kamenný znak města s postavami Jana Žižky a Jana Husa. Prostory dále slouží pro pořádání tematických výstav.

Tip navíc

Zpestřete si návštěvu muzea s dobově oděnou průvodkyní! Během celého roku probíhají kostýmované prohlídky, při kterých si na cestu labyrintem podzemních chodeb posvítíte lucerničkou. O prohlídky je velký zájem, proto doporučujeme předem se objednat.

Otevírací doba

duben–září

úterý–neděle 10.00–17.00

(poslední prohlídka expozice a gotického sálu v 16.30, poslední prohlídka podzemí v 16.00)

říjen–březen

středa–sobota 10.00–17.00

(poslední prohlídka expozice a gotického sálu v 16.30, poslední prohlídka podzemí v 16.00)

Vstupné

expozice Husité  

základní 100 Kč; snížené 70 Kč

středověké podzemí

základní 100 Kč; snížené 70 Kč

Gotický sál

základní 50 Kč; snížené 30 Kč

středověké podzemí + expozice Husité + Gotický sál

základní 190 Kč; snížené 100 Kč

výhodná rodinná vstupenka

(2 dospělí + nejvýše 3 děti) 450 Kč

Kontakt

Žižkovo náměstí 1, Tábor 390 01

tel: +420 774 059 263

e-mail: objednavky@husitskemuzeum.cz

www.husitskemuzeum.cz


Videogalerie