Žižkovo náměstí - přehlídka pamětihodností

V panoráma města vyniká již z dálky viditelný gotický děkanský chrám, který je situovaný v nejvyšším bodě návrší (na severní straně náměstí), a honosná pozdně gotická budova radnice, v jejíchž prostorách je umístěna expozice Husitského muzea a vstup do táborského podzemí. Žižkovo náměstí obklopují architektonicky cenné měšťanské domy - Škochův dům, dům čp. 12, 13, 16, 17, 18, 19, Lichvicovský dům a Ctiborův dům. Uprostřed náměstí se vyjímá renesanční kašna a pomník Jana Žižky z Trocnova.

Virtuální prohlídku - 360° pohled na Žižkovo náměstí v noci si můžete prohlédnout zde:

http://www.360travel.cz/tabor-zizkovo-namesti-v-noci