Rajský dvůr a Galerie Ambit

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ V ROCE 2024 ZAVŘENO!!!

Při příchodu na náměstí Mikuláše z Husi by jen málokdo odhadl, že se zde skrývá bývalý klášter s pohnutou historií. Jde o raně barokní stavbu ze 17. století, která byla založena, aby napomáhala řádu bosých augustiniánů s rekatolizací husitského Tábora. Během josefinských reforem došlo postupně k zániku kláštera a v polovině 19. století byl přestavěn na věznici, která pokračovala i během první republiky a v období protektorátu. Zajímavostí je, že zde 9. ledna 1923 proběhla první poprava v samostatném Československu. Od 90. let 20. století našlo v budově zázemí Husitské muzeum, které se zasadilo o rozsáhlou rekonstrukci. Díky ní se letos otevírá návštěvníkům prostor rajského dvora a také galerie Ambit, která vznikla v jedné z obnovených klášterních chodeb. Do nově zpřístupněného prostoru se podařilo zakomponovat i některé vězeňské cely.

Otevírací doba

Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ V ROCE 2024 ZAVŘENO!!!

květen–září

úterý–neděle 10.00–12.00 a 12.30–17.00

říjen–duben

ZAVŘENO

Vstupné

zdarma

Kontakt

Náměstí Mikuláše z Husi 44/5, Tábor 390 01

tel: +420 380 831 596

e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz

www.husitskemuzeum.cz

Fotogalerie