Rajský dvůr a Galerie Ambit

Při příchodu na náměstí Mikuláše z Husi by jen málokdo odhadl, že se zde skrývá bývalý klášter s pohnutou historií. Jde o raně barokní stavbu ze 17. století, která byla založena, aby napomáhala řádu bosých augustiniánů s rekatolizací husitského Tábora. Během josefinských reforem došlo postupně k zániku kláštera a v polovině 19. století byl přestavěn na věznici, která pokračovala i během první republiky a v období protektorátu. Zajímavostí je, že zde 9. ledna 1923 proběhla první poprava v samostatném Československu. Od 90. let 20. století našlo v budově zázemí Husitské muzeum, které se zasadilo o rozsáhlou rekonstrukci. Díky ní se letos otevírá návštěvníkům prostor rajského dvora a také galerie Ambit, která vznikla v jedné z obnovených klášterních chodeb. Do nově zpřístupněného prostoru se podařilo zakomponovat i některé vězeňské cely.


Otevírací doba

květen-záříúterý-neděle10.00-12.00 a 12.30-17.00

Vstupné

zdarma

Kontakt

Žižkovo náměstí 1, Tábor 390 01

tel: +420 774 059 263

e-mail: objednavky@husitskemuzeum.cz

www.husitskemuzeum.cz

Fotogalerie