Pomník Jana Žižky z Trocnova

Slavný husitský vojevůdce sehrál důležitou roli v budování města i při vzestupu moci a slávy husitského Tábora.

Žižka přišel na Tábor v době, kdy se začaly vyměřovat ulice a náměstí a kdy vznikaly základy hradeb i domů prvních měšťanů. Tehdy však již měl za sebou první slavné vítězství a pokořit nepřítele se mu podařilo ještě v řadě velkých bitev, takže zůstal až do své smrti (v roce 1424) neporažen. Ačkoli nakonec z Tábora odešel, položil základy organizaci života města a zejména táborských polních vojsk.

V době probuzeného národního vědomí na konci 19. století se městská rada rozhodla uctít Žižkovu památku vztyčením jeho sochy na náměstí. Původní bronzový projekt vypracovaný tehdy začínajícím slavným sochařem J. V. Myslbekem se nezdařil. Zanedlouho po svém odhalení v roce 1877 musela být socha kvůli vadě použitého materiálu snesena. Později ji nahradila pískovcová socha, kterou roku 1884 zhotovil Josef Strachovský. Na podstavci pomníku jsou vyznačena místa Žižkových vítězných bitev. Nápis na pomníku navrhl velký český historik a výborný znalec husitské epochy František Palacký.