Geologická expozice Pod Klokoty

GEOLOGICKÁ EXPOZICE JE Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA

Expozice je volně přístupná po celý rok a představuje návštěvníkům exponáty hornin regionu Jihozápad. Každý vystavený exemplář je opatřen popisem, geologickou mapkou, zákresem lokality výskytu a fotografiemi z místa sběru a také maloplošným výbrusem. V infocentru je návštěvníkům k dispozici propagační materiál.

Tip navíc

Expozice se nachází v tzv. Modrém lomu, v letních měsících tu můžete vidět trénovat horolezce a jsou-li v zimě příznivé podmínky, trénují tu na uměle vytvořeném ledopádu.