Dopravní uzavírky

Uzavírka Budějovické ulice

Od 8. 5. dochází k uzavírce části Budějovické ulice. Ukončení celé akce je plánováno na začátek prosince. Druhá část této etapy potom bude následovat v roce 2020. 

Mapa objízdné trasy

Uzavírka ulice Na Parkánech (18. 3. - 31. 7. 2019)

Tato uzavírka výrazně ovlivní parkování v historickém centru. Doporučujeme využít parkovací dům v Čsl. armády (40 Kč / den), případně parkoviště u plaveckého stadionu (zdarma). Dále bude ovlivněna městská hromadná doprava pro linky číslo 30, 60 a 61 - více informací na webu Commett plus.

Mapa objížďky ke stažení_Na Parkánech_1.jpg

Mapa objížďky ke stažení_Na Parkánech_2.jpg

Vodárenská společnost Táborsko v letošním roce plánuje opravu havarijního stavu kanalizace v ul. Na Parkánech. Oprava kanalizace bude rozdělena do dvou navazujících etap. Jedna etapa bude úsek od parkoviště u hotelu Dvořák po Školní náměstí, další etapa od Školního náměstí po Křižíkovo náměstí.Objízdné trasy se budou mírně lišit v závislosti na etapizaci výstavby. Dojde k zásahu do systému městské autobusové dopravy a zčásti i do linkové autobusové dopravy. Bude nezbytný odklon linky č. 30 do Bechyňské a Lužnické ulice. Budou vynechány zastávky Poliklinika, Křižíkovo nám., Na Parkánech. Zřízeny budou náhradní zastávky v ul. Lužnická u mostu a Bechyňská „Pajedla“ ve směru na Větrovy. Linky 60 a 61 budou zachovány s úpravami trasy. Přes údolí Lužnice bude odkloněna rovněž pravidelná linková autobusová doprava. Aktuální informace budou před zahájením uzavírky zveřejněny na webu města a vyvěšeny dopravcem na autobusových zastávkách.

Sledujte http://www.dopravniinfo.cz/

Další informace k uzavírce

Omezení provozu na trati Praha – Tábor – České Budějovice (– Rakousko)

I v letošním roce pokračuje modernizace IV. železničního koridoru mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi. Stavební práce v současné době probíhají mj. v úseku Sudoměřice u Tábora – Votice, jehož kompletní přestavba je důležitou podmínkou pro zkrácení jízdní doby expresních vlaků mezi Prahou a Táborem na úroveň 1 hodiny (v případě rychlíků bude jízdní doba cca o 7 minut delší).

Vzhledem k tomu, že v rámci probíhající modernizace bude trať kromě zdvoukolejnění prakticky v celém úseku Sudoměřice – Votice přeložena do zcela nové trasy, která se na několika místech kříží se současnou tratí, jsou v průběhu stavebních prací plánovány dvě nepřetržité výluky v délce cca 1 měsíc. První z těchto výluk proběhne v termínu 30. 3. – 26. 4. 2019 a její hlavní náplní bude vytvoření potřebného prostoru pro stavbu nové tratě v místech kolize s dosud provozovaným úsekem. Během výluky dojde mj. k vybudování několika provizorních přeložek stávající tratě (lokality Sudoměřice, Mitrovice, Mezno), mostního provizoria přes potok Mastník a bude pokračovat rozšiřování zářezu u obce Nazdice. I po skončení nepřetržité výluky budou probíhat stavební práce na novém tělese tratě, na nových mostech a železničních estakádách a na ražbě tunelů Deboreč (660 m) a Mezno (840 m).

Expresní vlaky a rychlíky (linky Ex7 a R17) budou během této nepřetržité výluky nahrazeny autobusovou dopravou zpravidla v úseku Chotoviny – Olbramovice (vybrané ranní a večerní spoje v úseku Tábor – Olbramovice) a osobní vlaky v úseku Tábor – Benešov u Prahy.

Současně s přestavbou výše zmiňovaného úseku Sudoměřice – Votice probíhají v letošním roce modernizační práce rovněž mezi Ševětínem a Dynínem a v úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n., proto Vám přinášíme také přehled dalších dlouhodobých výluk pro modernizaci a údržbu IV. železničního koridoru včetně předpokládaných termínů jejich konání:

  • 26. 4. – 9. 5. nepřetržitá výluka v úseku České Budějovice – Horní Dvořiště;
  • 23. 5. – 2. 6. nepřetržitá výluka v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice, ve dnech 28. – 31. 5. bude v denní době rozšířena o úsek Planá nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí.

V další části roku 2019 pak budou nadále probíhat krátkodobé denní a noční výluky související s modernizací tratě.

Výlukové jízdní řády a bližší informace o organizaci náhradní autobusové dopravy při jednotlivých výlukách naleznete na internetových stránkách dopravce České dráhy, a. s. (https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu).