Dopravní uzavírky

Uzavírka ulice Kapitána Jaroše (od 20. 7. do 31. 8.)

V sobotu 20. července zahájí Správa a údržba silnic Jihočeského kraje plánovanou šestitýdenní opravu táborské ulice Kpt. Jaroše v úseku o celkové délce 2,6 kilometru. Investice se uskuteční v pěti etapách. Ulice je součástí silnice III. třídy, vede od křižovatky s ulicí Čs. armády, kolem nemocnice a čtvrti Klokoty a napojuje se před Všechovem na silnici 1/19 směrem na Písek. Oprava povrchu s sebou přinese částečné či úplné uzavírky. 

Centrální objízdná trasa při jednotlivých uzavírkách bude vedena takto: ul. Čs. armády silnice č. II/603, silnice č. I/19 směr Všechov, křižovatka se silnicí č. III/01912 a dále ulicí Kpt. Jaroše. Platí pro oba směry objíždění. Délka objízdné trasy je cca 2,8 km.

Místní objížďky správní orgány povedou podle etapizace po místních komunikacích Náchodská, Václava Soumara, Tankistů, Petrohradská, Ve Struhách, Kpt. Jaroše.

Jednotlivé etapy rekonstrukce sledujte, prosím, na tomto odkazu.

Uzavírka Budějovické ulice

Od 8. 5. dochází k uzavírce části Budějovické ulice. Ukončení celé akce je plánováno na začátek prosince. Druhá část této etapy potom bude následovat v roce 2020. 

Mapa objízdné trasy

Uzavírka ulice Na Parkánech (18. 3. - 8. 9. 2019)

Tato uzavírka výrazně ovlivní parkování v historickém centru. Doporučujeme využít parkovací dům v Čsl. armády (40 Kč / den), případně parkoviště u plaveckého stadionu (zdarma). Dále bude ovlivněna městská hromadná doprava pro linky číslo 30, 60 a 61 - více informací na webu Commett plus.

Mapa objížďky na Mapy.cz ze směru Praha, Písek do centra

Mapa objížďky na Mapy.cz ze směru České Budějovice, Sezimovo Ústí do centra

Mapa objížďky na Mapy.cz z centra do Českých Budějovic, Sezimova Ústí

Mapa objížďky na Mapy.cz z centra do Prahy, Písku


Mapa objížďky ke stažení_Na Parkánech_1.jpg

Mapa objížďky ke stažení_Na Parkánech_2.jpg

Vodárenská společnost Táborsko v letošním roce plánuje opravu havarijního stavu kanalizace v ul. Na Parkánech. Oprava kanalizace bude rozdělena do dvou navazujících etap. Jedna etapa bude úsek od parkoviště u hotelu Dvořák po Školní náměstí, další etapa od Školního náměstí po Křižíkovo náměstí.Objízdné trasy se budou mírně lišit v závislosti na etapizaci výstavby. Dojde k zásahu do systému městské autobusové dopravy a zčásti i do linkové autobusové dopravy. Bude nezbytný odklon linky č. 30 do Bechyňské a Lužnické ulice. Budou vynechány zastávky Poliklinika, Křižíkovo nám., Na Parkánech. Zřízeny budou náhradní zastávky v ul. Lužnická u mostu a Bechyňská „Pajedla“ ve směru na Větrovy. Linky 60 a 61 budou zachovány s úpravami trasy. Přes údolí Lužnice bude odkloněna rovněž pravidelná linková autobusová doprava. Aktuální informace budou před zahájením uzavírky zveřejněny na webu města a vyvěšeny dopravcem na autobusových zastávkách.

Sledujte http://www.dopravniinfo.cz/

Další informace k uzavírce