Naučná stezka Křížem krážem Klokoty

Naučná stezka seznamuje s bohatou historií i přírodními zajímavostmi Klokot, turisté se na 10 naučných tabulích dozví o předhusitských dějinách Klokot, osudech místního mariánského obrazu, kvůli kterému poutní místo navštívila Marie Terezie a podle Haška dokonce i Švejkův kumpán Baloun, objeví, jak Klokotští ovlivnili podobu pražského orloje, co se skrývá v klášterní kryptě, jak funguje symbióza armády a vzácných obojživelníků, ale také se seznámí s táborským Faustem i uličníky Klokoťáky z dětství spisovatele a táborského rodáka Václava Kaplického. Stezka je bohatě ilustrovaná ve svěžím komiksovém stylu a nechybí ani hravé interaktivní prvky pro nejmenší návštěvníky. Zastavení naučné stezky tvoří volný okruh. Můžete si jimi zpestřit vycházku od kamenného mostu pod Kotnovem až na „tankáč“ nebo proložit výšlap alejí roku k poutnímu areálu.

Témata jednotlivých zastavení:

1 Ve světle a stínu

Příběh Klokot nelze oddělit od příběhu Tábora. Husitské město vyrostlo ve světle klokotské vsi a původní obec zastínilo. A právě zde – pod svícnem, kde byla největší tma – spáchali kališníci jeden ze svých nejhorších skutků.

2 Cesta vzpomínek

Stojíte na cestě, která spojuje obyvatele Klokot i Tábora s jejich minulostí. Vzpomínat na své blízké, přátele a příbuzné se místní vydávají právě touto pěšinou vedoucí na hřbitov, jeden z nejstarších v okolí. Nemusí to však být smutná procházka.

3 Srdce Klokot

Stojíme u cíle poutníků ze všech koutů Česka i z dalekého zahraničí. Klokotská pouť však neznamená jen modlitbu a požehnání, ale také atrakce a pochoutky. K obojímu však patří radost, srdečná setkání i vykročení ze stereotypu.

4 Vzhůru k výšinám

Nejen Klokoty, ale i samo měst o Tábor leží vysoko nad řekou Lužnicí. Jenže mezi těmito dvěma vyvýšenými místy protéká Tismenický potok. Pocestní se tedy potýkají s nečekaným převýšením a uvítají chladivý stín aleje, která cestu lemuje.

5 Neklidné pomezí

Hora Tábor a Klokotská hora. Dva bezmála stejně vysoké kopce. Jeden známý jako centrum husitů, druhý jako katolické poutní místo. Rivalové, nebo spojenci? Jisté je, že jeden bez druhého neobstojí.

6 Starousedlíci a náplavy

Jak dlouho se z cizího stává místní? Co sem lidi přivedlo a co je přimělo se zde usadit? Místní krajina se proměnila, ale některé detaily přesto zůstaly stejné. Vykročte na most mezi 21. stoletím a vrcholným středověkem, dobou předhusitskou.

7 Hledáte něco, chaso?

Doby, kdy se na pozdrav odpovídalo „Dejž to Pánbůh“, už jsou dávno pryč. Existovaly někdy lidové Klokoty jako z ladovského obrázku? Kde tenhle časem odvátý svět hledat?

8 Stopy v krajině

Vzácná umělecká díla dnes vystavujeme převážně v galeriích. O co intenzivnější zážitek je potkat se s výtvarným uměním přímo v krajině, kde je každému přístupné. Ale paměť selhává, a tak mnozí míjí zastavení zdejší křížové cesty, aniž příběhu, který obrazem vypráví, rozumějí.

9 K pramenům

Životodárná tekutina, nápoj i součást rituálu, který se dostal do názvu křesťanského náboženství – křtu. Studánka, která stála u zrodu poutního místa, voda v řece, která vymezuje Klokoty a odpradávna sloužila jako zdroj obživy místních mlynářů.

10 Střežená savana

Zvláštní krajinu před vámi již od 30. let 20. století využívají vojáci pro svá cvičení. To však neznamená, že by zdejší příroda byla nevratně zdevastovaná. Naopak se zde překvapivě daří mnoha ohroženým druhům, které armáda vlastně pomáhá chránit.

Adresa / kontakt

místní část Klokoty

Fotogalerie

 

Mohlo by vás zajímat

Kozí Hrádek

Kozí Hrádek

Památky 391 02 Sezimovo Ústí 2
Zámek Brandlín

Zámek Brandlín

Památky Tučapy-Brandlín 1 392 01 Tučapy
Zřícenina hradu Dobronice u Bechyně

Zřícenina hradu Dobronice u Bechyně

Památky 391 65 Dobronice u Bechyně
Zřícenina hradu Choustník

Zřícenina hradu Choustník

Památky 391 18 Choustník
Zříceniny Příběnice a Příběničky

Zříceniny Příběnice a Příběničky

Památky 391 75 Příběnice
Selské Baroko

Selské Baroko

Památky Vlastiboř