Parkování pro zdravotně tělesně postižené

Vozidla parkující na místech pro invalidy musí být viditelně označena v souladu se zákonem a držitel se musí prokázat platným průkazem ZTP, ZTP/P.

Mapu s rozmístěním parkovacích míst pro zdravotně tělesně postižené si můžete stáhnout na tomto odkazu. Místa jsou v mapě vyznačena světle modrým obdélníkem, číslo vedle něj udává počet parkovacích míst.

Platební režim na místech vyhrazených pro ZTP, ZTP/P:

a) Na cca 68 vyhrazených parkovacích místech je parkování ZDARMA.

b) Nadzemní parkoviště Tabačka (závorový systém) na Husově náměstí umožňuje parkování 2 hodiny ZDARMA – sleva je započítána u obsluhy při výjezdu z parkoviště.

c) Parkovací dům PARKING CENTRUM – ulice ČSA armády, v tomto domě jsou vyhrazena 4 parkovací místa. Cena je 10,- Kč/hod., max 40,- Kč/24 hod. – ZTP je zde bez nároku na slevu.

Parkování držitelů průkazů ZTP, ZTP/P na jiných, než pro ně vyhrazených PM (na placených parkovištích pro návštěvníky nebo na PM vyhrazených pro držitele parkovacích karet v OPS) je ve výjimečných případech možné a řeší je strážníci Městské policie Tábor nebo příslušníci Policie ČR.

Informace o možnostech pro zrakově či sluchově handicapované

Město Tábor disponuje

Multimediálními průvodci speciálně pro neslyšící a nedoslýchavé

3 ks průvodců poskytnou uživatelům grafiku, animace a videosekvence – video nahrávky ve znakovém českém jazyce v délce 60 minut. Obsahem je 26 hlavních spotů – Vítejte v Táboře, Historie města, Husitské muzeum, Vodní nádrž Jordán, Táborská synagoga a další. Pořízené zařízení je mnohem jednodušší na obsluhu, lehčí, odolnější a uživatelům poskytne komfortní služby. Zhotovitelem je společnost Promotion and Education, s.r.o. Praha ve spolupráci s týmem Deaf Friendly. Přístroje jsou k dispozici celoročně v otevírací době našeho infocentra za vratnou kauci 500 Kč

Zvukovými informačními panely

Tyto panely obsahují interaktivní mapu s namluvenými spoty a pomáhají se zorientovat ve městě a představit jeho nejvýznamnější památky. K dispozici jsou spoty v těchto jazycích: čeština, angličtina, němčina a holandština.

Zvukovými průvodci – audioguidy

Návštěvníkům je k dispozici 10 audioguidů. Spoty o historii a památkách jsou v pěti jazykových verzích –ČJ, AJ, NJ, HOL. Půjčení je zdarma na infocentru na Žižkově náměstí, je vyžadována kauce 500 Kč za přístroj.

Modelem centra města

Model historického centra ve formě bronzového reliéfu se nachází na Žižkově náměstí

v „infokoutku“ – vedle čp. 11, u Bechyňské brány a na náměstí Fr. Křižíka. V infokoutku je umístěn ve vodorovné poloze ve volném prostoru a umožňuje tak zrakově postiženým dobře hapticky poznat reliéf historické části města.


Husitské muzeum - expozice Husité

Tato expozice je bezbariérová a je možno si zapůjčit speciální průvodcovské texty v Braillově písmu pro nevidomé.


Infocentrum Město Tábor nedisponuje:

Reliéfními obrázky s popisky v Braillově písmu

Modely městských památek k haptickému prohlížení

Tyflomapami a haptickými mapami


Bezbariérová muzea a kulturní zařízení

Husitské muzeum - expozice Husité, ZOO Tábor, Botanická zahrada, Housův mlýn – pouze přízemí s husitskou krčmou, zbrojnice se nachází ve druhém patře, Galerie U Radnice, Městská knihovna, Divadlo Oskara Nedbala a Kino Svět.

Bezbariérové ubytování a stravování

Přehled bezbariérového ubytování naleznete na tomto odkazu, kde si můžete ve filtru „Vybavení“ zvolit položku „Bezbariérový“.

Přehled bezbariérového stravování naleznete na tomto odkazu, kde si můžete ve filtru „Vybavení“ zvolit položku „Bezbariérový přístup“.

Bezbariérové akce

Přehled bezbariérových kulturních, sportovních a společenských akcí naleznete na tomto odkazu, kde si můžete ve filtru „Typ akce“ zvolit položku „Bezbariérový“.

Bezbariérová mapa Tábora