Důležité telefonní kontakty

Infocentrum Město Tábor (informace pro turisty)

381 486 230-4

Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 2, 3

381 486 111, 381 966 111

Vlakové nádraží – informace

972 552 831

Autobusové nádraží – informace

381 253 898

Informace o telefonních číslech v ČR

1180

Informace o telefonních číslech v zahraničí

1181

Záchranná služba Tábor

381 792 111, 381 252 526

Nemocnice Tábor, Kpt. Jaroše 2000

381 608 111

Městská policie Tábor, Žižkovo nám. 11

381 253 008, 381 486 256

Policie ČR, Soběslavská 2763

974 238 111

Hasičský záchranný sbor Tábor, Chýnovská 276

950 221 011, 950 221 012