Doprava

Tábor je dobře dostupný autem, autobusem i železnicí. Ve směru sever – jih (Praha – České Budějovice) prochází Táborem mezinárodní silnice E55, ve směru západ – východ leží Tábor na trase Plzeň - Písek - Tábor - Pelhřimov – Brno. Městem prochází jižní železniční koridor Praha – České Budějovice - Linz (A), další tratě směřují na Pelhřimov, Bechyni a Písek.

Vlakové a autobusové nádraží spolu sousedí. Nejbližší zastávka MHD je před halou autobusového nádraží. Vzdálenost od historického centra je 1,5 km, tedy přibližně 20 minut.

Aktuální info k únoru 2019:

Uzavírka Budějovické ulice:

Dne 4. 2. 2019 rozhodla rada města o vypsání výběrového řízení na 2. etapu Budějovické ulice. Etapa bude realizována v letech 2019 a 2020. První část naváže na etapu první a skončí před křižovatkou s Havlíčkovou ulicí. Ta zůstane průjezdná. Druhá naváže v roce 2020 a skončí za 1. vjezdem do polikliniky. Předpokládaná hodnota obou etap činí 55 mil.Kč bez DPH. Podílet se na ní budou opět 3 investoři - město Tábor, VST s.r.o. a Jihočeský kraj. Souběžně budou ukládat a rekonstruovat své sítě další investoři jako např. E.ON, CETIN, NEJ.CZ a další. Součástí etapy je opět plynofikace. Přístup do všech domů a provozoven bude zachován.

Více na http://www.taborcz.eu/stavebni%2Dupravy%2Dbudejovicke%2Dulice/d-40700/p1=65695

Uzavírka ulice Na Parkánech:

Vodárenská společnost Táborsko v letošním roce plánuje opravu havarijního stavu kanalizace v ul. Na Parkánech. Oprava kanalizace bude rozdělena do dvou navazujících etap. Jedna etapa bude úsek od parkoviště u hotelu Dvořák po Školní náměstí, další etapa od Školního náměstí po Křižíkovo náměstí. Začátek oprav investor plánuje na konec měsíce března s předpokládaným ukončením během letních prázdnin. V současné době probíhá projednání definitivní podoby objízdných tras. Objízdné trasy se budou mírně lišit v závislosti na etapizaci výstavby. Dojde k zásahu do systému městské autobusové dopravy a zčásti i do linkové autobusové dopravy. Bude nezbytný odklon linky č. 30 do Bechyňské a Lužnické ulice. Budou vynechány zastávky Poliklinika, Křižíkovo nám., Na Parkánech. Zřízeny budou náhradní zastávky v ul. Lužnická u mostu a Bechyňská „Pajedla“ ve směru na Větrovy. Linky 60 a 61 budou zachovány s úpravami trasy. Přes údolí Lužnice bude odkloněna rovněž pravidelná linková autobusová doprava. Aktuální informace budou před zahájením uzavírky zveřejněny na webu města a vyvěšeny dopravcem na autobusových zastávkách.

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu veřejnou vyhláškou.pdf

Sledujte http://www.dopravniinfo.cz/


 

Městskou autobusovou dopravu v Táboře, Sezimově Ústí, Plané nad Lužnicí a nejbližším okolí provozuje Comett Plus, spol. s r. o.. Jízdenky si lze zakoupit v novinových stáncích, v hale autobusového nádraží a v prodejních automatech na uzlových zastávkách (rovněž u řidiče za příplatek). Bezplatně jsou přepravovány děti do 6 let, tělesně postižené osoby a osoby starší 70 let. Děti ve věku od 6 do 15 let a senioři od 65 do 70 let mohou využít zlevněné jízdenky. V centru města je nejjednodušší doprava autobusy č. 11 a 13, které mají nejkratší intervaly (ve špičce 5 -10 minut, ve večerních hodinách 20 – 30 minut). Většina autobusů končí provoz mezi 22. a 23. hodinou. Minibusy na lince č. 60 a 61 zajíždí přímo do historického jádra města. Většinu památek a zajímavých míst v Táboře lze tedy navštívit i bez automobilu - městskou hromadnou dopravou. Jízdní řády, přepravní podmínky a tarify MHD naleznete na stránkách Commet Plus.

Turistická linka - do centra města s MHD

Historické centrum Tábora je natolik křivolaké, že musí mít speciální autobusy, které dokáží jeho úzkými uličkami projet. Pokud se jimi chcete svézt, využijte linky 60 a 61. Nastoupit můžete na autobusovém nádraží a za 10 minut jste na Žižkově náměstí.

Trasa autobusu 60 ze směru Maredova - Autobusové nádraží - Žižkovo náměstí - Čelkovice MŠ

Na této trase vám doporučujeme nastoupit na zastávce Autobusové nádraží, autobus dále pokračuje na zastávku 9. května (v blízkosti botanické zahrady), Křižíkovo náměstí, zastávku U Střelnice (novorenesanční budova bývalé střelnice), Tržní náměstí (odkud jste jen pár kroků od městských hradeb) a Žižkovo náměstí (zde doporučujeme vystoupit, jste v samém středu historického centra). Pokud se rozhodnete pokračovat dál, minibus vás poveze na zastávky Kotnov (zde můžete navštívit vyhlídkovou věž bývalého hradu), Švehlův most (s krásným pohledem na Lužnici) a Pintovka (v blízkosti této zastávky můžete buď sejít ke studánce Eleonorka a vydat se podél Lužnice k lávce Harrachovka, nebo se napojit na naučnou stezku v lesoparku Pintovka a navštívit lesokoutek s jeleny a daňky). Závěr trasy je v městské části Čelkovice. Pokud si chcete užít pohled na mlýnské kolo a projít se kolem řeky, vystupte na zastávce Čelkovice, Lázně. Zpět do centra je to jen 1 kilometr, ale s velkým stoupáním, proto pokud nejste milovníci schodů a převýšení, počkejte na další spoj ve směru Maredova.

Leták ke stažení - první strana

Leták ke stažení - druhá strana


Trasa autobusu 61 ze směru Maredova - Autobusové nádraží - Žižkovo náměstí - Lužnická U Přibíků

Tato trasa je podobná trase autobusu číslo 60. I tady projedete zastávky Autobusové nádraží, 9. května, Křižíkovo náměstí, U Střelnice, Tržní náměstí, Žižkovo náměstí, Kotnov, Švehlův most, po  se ale linka stočí do Lužnické ulice, kde doporučujeme vystoupit na konečné zastávce Lužnická, U Přibíků. Můžete se odtud projít podél řeky, a pak vystoupat až do centra města (je to jen kilometr, ale s velkým převýšením). Sportovcům doporučujeme vyjít po žluté turistické značce na odpočinkovou zónu Komora, kde je čeká velký ovál, hřiště na plážový volejbal, disc golf, přírodní posilovna a další sportoviště.


Jízdní řády, přepravní podmínky a tarify MHD naleznete na stránkách Commet Plus.

JIKORD plus

JIKORD plus je rodinná jízdenka, která stojí 250 Kč a mohou na ni jet až 2 dospělí a až 3 děti do 15 let po celém Jihočeském kraji hromadnými dopravními prostředky (linkové autobusy, vlaky, MHD), které jsou v závazku veřejné služby. Kromě jízdného, jízdenka poskytuje slevy na vstupném do vybraných kulturních zařízení, které nám poskytují obchodní partneři, průběžně jednáme a přidáváme další partnery, v budoucnu počítáme s opravdu rozmanitým množstvím benefitů.

 Veškeré informace naleznete na webové prezentaci www.jihoceskajizdenka.cz na tuto adresu se lze také dostat i zadáním www.jikordplus.cz.