Novinky z Husitského muzea

19.03.2019, 18:00 - 20:00, Městská knihovna Tábor, přízemí

Vstupné: zdarma


Představeny budou tyto publikace:

- katalog Velké návraty, katalog o malíři Bohuslavu Lamačovi, muzejní ročenka, sborník Husitský Tábor a kniha o Zikmundu Lucemburském.

1. Velké návraty aneb Jak žili jsme v Táboře před sto lety
Kniha Jitky a Lenky Vandrovcových reviduje publikaci, kterou roku 1916 vydal starosta Alois Kotrbelec pod názvem „Jak žili jsme v Táboře za válečné doby roku 1914–1915“. Nová kniha na původní dílo navazuje a pojednává o celém období 1914-1918. Autorky zhodnotily každodenní život ve městě, otázky zásobování, fungování vzdělávacích a kulturních institucí i městské samosprávy. Tábor je vykreslen jako místo návratů, ať již vojáků z front 1. světové války nebo politických delegací. Externí specialista Václav Šedivý doplnil ještě kapitolu mapující pomníky padlých v táborském regionu.

2. Bohuslav Lamač 1921–2001
Katalog Lenky Zajícové přibližuje životní osudy malíře Bohuslava Lamače a jeho rozmanitou tvorbu.

3. Zikmund Lucemburský a Hradiště na hoře Tábor:
Kniha Zdeňka Vybírala a Zdeňka Žaluda v první části stručně představuje vydavatele i příjemce privilegií Zikmunda Lucemburského pro město Tábor a jejich vzájemný vztah. Husitský Tábor tehdy kráčel na cestě od revoluční obce k plně rozvinutému středověkému městu. Kniha přináší výběr nejdůležitějších historických pramenů popisujících okolnosti jmenování Tábora královským městem. Třetí a čtvrtá část knihy se věnují přímo Zikmundovým privilegiím pro Tábor, jejich struktuře, významu a současnému stavu archivní péče o ně. Pátá část hodnotí vztah města ke královské moci  po roce 1436. Při čtení si každý může učinit svůj soud o tom, co obyvatelé Tábora kolem roku 1437 ztráceli a co získávali.

4. Ročenka Husitského muzea v Táboře:
Ročenka přináší výroční zprávu za rok 2017. Zpráva shrnuje všechny podstatné informace o rozsáhlých aktivitách muzea, týkajících se pořádání výstav a akcí pro veřejnost včetně údajů o návštěvnosti, vědeckého výzkumu, péče o sbírky, hospodaření. Zprávu doplňuje několik článků odborných pracovníků muzea, kde čtenáři najdou zajímavosti z archeologického výzkumu, poznatky z dějin Tábora i regionu. Kromě historie vzdělávacích a kulturních institucí ve městě se ohlédneme za významnými umělci J. V. Duškem a Františkem Peterkou. Prostřednictvím vzpomínek pamětníků si připomeneme výročí konce I. světové války a okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy r. 1968. Popsány jsou i zkušenosti s novým vzdělávacím programem pro školy.

5. Husitský Tábor 22:
Mezinárodní husitologický odborný časopis přináší v posledním čísle odborné studie zaměřené na dobu Zikmunda Lucemburského a tehdejší poměry v českých zemích i v táborském regionu. Autory studií jsou přední domácí i zahraniční odborníci. Značný význam pro poznání dějin techniky a materiální kultury středověku má rozsáhlá stať o nálezech zbytků mlýnů v pískovně u Veselí nad Lužnicí z pera předního jihočeského archeologa, Dr. Miloše Drdy.

Plakát

Kontakt na pořadatele

Městská knihovna Tábor

Jiráskova 1775

381 200 580

katerina.simova@mkta.cz

web akce: https://www.knihovnatabor.cz/akce/predstaveni-muzejnich-publikaci

Mohlo by vás zajímat

21 Březen

Spisovatelé do knihoven: 6. Olga Stehlíková

Společenské, Vzdělávací, Kulturní akce, Besedy 18:30 - 20:00 Městská knihovna Tábor
25 Duben

Spisovatelé do knihoven: 8. Miloš Urban

Společenské, Vzdělávací, Kulturní akce, Besedy 18:30 - 20:00 Městská knihovna Tábor, 3. patro
15 Květen

Spisovatelé do knihoven: 9. Simona Racková

Společenské, Vzdělávací, Kulturní akce, Besedy 18:30 - 20:00 Městská knihovna Tábor, 3. patro
06 Červen

Spisovatelé do knihoven: 10. Anna Bolavá

Společenské, Vzdělávací, Kulturní akce, Besedy 18:30 - 20:00 Městská knihovna Tábor, 3. patro
13 13/09-31/03

Táborská železnice na skle

Výstavy, Společenské, Ostatní, Muzea Muzeum pivovarnictví Tábor Probíhá do: Neděle 31. 03.
01 01/01-31/03

Taneční kurzy pro mládež

Sport, Společenské, Vzdělávací, Kulturní akce Střelnice - spolkový dům Probíhá do: Neděle 31. 03.
Přidat akci